OFERTA

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem, podczas którego klient – w dialogu z psychoterapeutą – określa swój problem…

Psychoterapia indywidualna obejmuje przyjrzenie się problemom,  i ich przepracowanie oraz wypracowanie nowych sposobów funkcjonowania…

Psychoterapia par jest formą pomocy osobom, które doświadczają problemów we wzajemnym rozumieniu się i komunikacji…

Psychoterapia dzieci odbywa się głównie przez zabawę. Zapewne trudno sobie wyobrazić, że młody człowiek przyjdzie …

Psychoterapia młodzieży Dojrzewanie… dorastanie… bunt młodzieńczy… burza hormonów…Wiele potocznych określeń …

Psychoterapia grupowa jest okazją do pracowania nad swoimi trudnościami w żywej obecności całej grupy, co w szerszym sensie…

Wsparcie dla rodziców to rodzaj doradztwa, w czasie którego psychoterapeuta pomaga rozwiązać trudności związane z wychowaniem dzieci…

Psychodietetyka zajmuje się psychologią żywienia, a więc dotyczy nawyków żywieniowych, które rozpatrywane są z uwzględnieniem dwóch…

Warsztaty psychologiczne to najczęściej weekendowe spotkania grupowe, skoncentrowane wokół jednego tematu…