Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii, prowadzoną przez dwóch psychoterapeutów w grupie 6-10 klientów. Jest okazją do pracowania nad swoimi trudnościami w żywej obecności całej grupy, co w szerszym sensie oznacza możliwość
poznania siebie i własnego rozwoju w warunkach grupowych. Poprzez ćwiczenia umiejętności społecznych możliwe staje się poszerzenie świadomości swoich potrzeb i pragnień, obserwacja tego, jak się komunikuję, jak buduję relacje, jakie przeszkody dostrzegam dla siebie w tych relacjach i jak je usuwam, oraz eksperymentowanie z nowymi możliwymi dla klientów i akceptowanymi przezeń sposobami zachowania i działania. W tym procesie samopoznania w grupie kluczową rolę odgrywa wreszcie uzyskanie rzeczowej informacji o sobie od pozostałych uczestników grupy (wymiana informacji zwrotnych).

Grupa terapeutyczna, choć nie jest grupą wsparcia, siłą rzeczy stanowi duże źródło wsparcia, gdyż jest tu możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i ich wymiany oraz w konsekwencji przeżycia autentycznego, opartego na bliskości i szacunku spotkanie z innymi ludźmi.

Zazwyczaj terapia grupowa trwa kilka – kilkanaście miesięcy.