Psychoterapia młodzieży

Dojrzewanie… dorastanie… bunt młodzieńczy… burza hormonów… Wiele potocznych określeń próbuje opisać to, co się dzieje w wieku „nastu” lat.

A co za nimi stoi?
Mieszanka intensywnych emocji w młodych ludziach i w ich rodzicach, burzliwe relacje, konflikty, poznawanie siebie na nowo, przedefiniowanie ról w rodzinie, fascynacja rówieśnikami.

Słowem – rewolucja.

Po co to wszystko? Ano, żeby stać się dorosłym:

  • niezależnym od rodziców i jednocześnie zwracającym się do nich, kiedy jest potrzebna pomoc
  • szukającym odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Co chcę robić w życiu?
  • mającym świadomość swojego ciała i seksualności
  • opierającym się na relacjach koleżeńskich, przyjacielskich

Kiedy z jakiegoś powodu proces dojrzewania gubi swój naturalny rytm, młody człowiek zaczyna cierpieć,  często izoluje się od rówieśników lub zawiązuje relacje, które są destrukcyjne. Wpływa to na rodzinę, a rodzina na nastolatka. Koło się zamyka. Adolescent może przeżywać nadmierne lęki, izolować się, popadać w depresję, głodzić się, objadać lub wymiotować, okaleczać się, myśleć o samobójstwie… Robi się wtedy naprawdę trudno.

Jaka jest wtedy rola psychoterapii?

Przede wszystkim polega na wejrzeniu w uczucia i potrzeby młodego człowieka, poszukaniu tego, co blokuje jego rozwój lub go nie wspiera, albo co powoduje, że dojrzewanie przebiega destrukcyjną ścieżką.

W ramach pomocy młodym ludziom (od 12 r.ż.) oferujemy konsultacje indywidualne, konsultacje rodzinne oraz psychoterapię indywidualną.

Psychoterapeutki: Iwona WyrwickaKatarzyna Grabowska

 powrót do OFERTY