Psychoterapia par

Psychoterapia par jest formą pomocy osobom, które doświadczają problemów we wzajemnym rozumieniu się i komunikacji. Warto podkreślić, iż jako parę rozumiemy nie tylko parę małżeńską, ale również związki partnerskie, rodzicielskie (rodzic i dziecko), czy przyjacielskie. Niezaprzeczalną zaletą (i wyzwaniem) tej formy terapii jest fakt, że obie osoby, których trudność dotyczy są obecne, a więc mogą żywo, emocjonalnie, w sposób ucieleśniony reagować. Dzięki interwencjom terapeuty/terapeutki mogą łatwiej znaleźć nowe rozwiązanie lub rozumienie ścieżek, którymi kroczyli wielokrotnie, a które okazały się przeciwskuteczne.

Aby para zdecydowała, nad czym dokładnie chce pracować podczas wspólnych sesji, konieczna jest konsultacja psychologiczna.
 Sesje odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.


Psychoterapeutki: Marta Minkiewicz-Korus, Natalia Żuk-Michałowska

Koszt: 180-220 zł za 80-90 minut

powrót do OFERTY