Wsparcie dla rodziców

Wsparcie dla rodziców jest to rodzaj doradztwa, w czasie którego psychoterapeuta pomaga rozwiązać trudności związane z wychowaniem dzieci, niezależnie od ich wieku.

Czasami rodzice zastanawiają się, jak należy postąpić w danej sytuacji albo czy to, co robi ich dziecko, mieści się w granicach normy…

Poczucie niepewności pojawia się często przy nastolatkach – gdy zachowanie córki lub syna zaczyna różnić się od tego, co robiła/robił będąc dzieckiem, nie sprawiającym kłopotów.

Albo dużo wcześniej – kiedy dwulatek zaczyna się buntować, a rodzic nie wie, jak na to reagować…

Albo, gdy nauczyciel zgłasza rodzicowi, że jego dziecko zaczyna się agresywnie zachowywać i sprawia kłopoty w szkole…

Albo, gdy rodzic nie potrafi zmotywować dziecka do nauki, posprzątania pokoju lub innej formy współpracy…

Wsparcie dla rodziców ma pomóc rozwiać te i podobne wątpliwości, ułatwić podejmowanie decyzji, nauczyć odpowiednio reagować, a także po prostu – wspierać rodziców w byciu rodzicami. Może mieć charakter regularnych spotkań albo pojedynczych, interwencyjnych – w zależności od potrzeb. Mogą w nich uczestniczyć obydwoje opiekunowie lub jeden z nich.


Psychoterapeutki: Iwona WyrwickaKatarzyna Grabowska

powrót do OFERTY