POLECAMY

Ośrodki psychoterapii w Polsce:

[Łódź] Pracownia Psychoterapii Gestalt na Facebooku: 

 

[Łódź] Pracownia VIOMA https://www.lodzpsychoterapia.com/

[Łódź] Pracownia ESSE https://www.esse-pracownia.pl/

[Łódź] Łódzkie Centrum Gestalt http://lodzkiecentrumgestalt.dot.pl/

[Warszawa] Pomoc Psychologiczna Anna Bal http://annabal.pl

[Warszawa] Gabinet Psychoterapii Gestalt „Nastroje”  http://www.warszawa-psychoterapia.com.pl/

[Wrocław] Ośrodek Psychoterapii „Trzeci Biegun” http://3biegun.pl/

[Kraków] Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt http://www.gestalt-iipg.ceti.pl/

[Poznań] Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt http://www.gestalt-wspg.pl/