Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii, prowadzoną przez dwóch psychoterapeutów w grupie 6-10 klientów. Wszyscy razem tworzą społeczność eksperymentalną, co w praktyce oznacza, że uczestnicy funkcjonują w grupie podobnie jak w życiu codziennym. Dzięki temu mogą w bezpiecznej atmosferze pracować nad zmianą zachowania i przeżywania przy wsparciu grupy i prowadzeniu terapeutów. W ciągu kilku-kilkunastu miesięcy uczestnicy odkrywają własne zasoby i ograniczenia w kontakcie z innymi ludźmi, obserwują, jak nawiązują relacje, jak je podtrzymują i jak kończą. Taka świadomość umożliwia przepracowanie problemów interpersonalnych i intrapsychicznych, których źródło jest w tu-i-teraz lub w przeszłości. Psychoterapeuci prowadzący grupę mogą to robić poprzez prace indywidualne klienta na tle zaangażowanej grupy, a także poprzez ćwiczenia całej grupy.

Spotkanie grupowe jest także okazją do wymiany emocjonalnej między uczestnikami oraz do uzyskania informacji zwrotnej o sobie od pozostałych. Ze względu na żywe zaangażowanie we własny proces zdrowienia i bycie świadkiem rozwoju osobistego innych, terapia grupowa bywa intensywniejszą formą rozwoju osobistego nawet niż psychoterapia indywidualna. Może też przyspieszyć efekty terapii indywidualnej.

Uczestniczenie w grupie psychoterapeutycznej jest szczególnie polecana osobom, przeżywającym dużo lęku społecznego, wstydu, poczucia winy oraz tych, których chcą rozwijać w sobie zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości i spontaniczność.

Gestaltowska Grupa Terapeutyczna dla 20-, 30-latków w Warszawie

Grupa terapeutyczna pozwala na doświadczanie siebie i innych ludzi w różnych odsłonach, poznawanie, zmienianie się i przenoszenie doświadczeń grupowych do codziennego życia.

Najkrócej mówiąc, grupa terapeutyczna jest miejscem, w którym:
• możesz swobodnie mówić o swoich problemach i szukać ich rozwiązania,
• wypróbujesz nowe sposoby kontaktu z innymi,
• doświadczysz wsparcia grupy i uzyskasz rzetelną informację zwrotną o sobie.

Dla kogo?
• dla tych, którzy doświadczają lęku, wstydu i onieśmielenia w sytuacjach społecznych,
• dla cierpiących z powodu depresji, niechęci do życia,
• osób, które mają kłopoty z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji, i pragną zrozumieć, z czego one wynikają

Gdzie i kiedy…
Spotkania 3 razy w miesiącu; piątki w godz. 17:00-20:00.
Start: 8. listopada 2013 r.
Gdzie: centrum Warszawy, siedziba Kliniki Stresu

Koszt: 300 zł miesięcznie dla osób mieszkających w Warszawie, 200 zł dla osób dojeżdżających

Zapisy telefonicznie lub mailowo u prowadzących:
Natalia Żuk: 695 931 505, nataliazuk.gestalt@gmail.com
Kamila Biały: 608 884 320, kamila.bialy@gmail.com

Informacje dodatkowe:
O przyjęciu do grupy decyduje konsultacja indywidualna z jedną z prowadzących. Konsultacje na terenie Warszawy i Łodzi. Koszt konsultacji wynosi 30 zł.
Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że do grupy można dołączyć w każdej chwili po odbyciu konsultacji. Zalecany okres uczęszczania na psychoterapię to minimum 6 miesięcy.
Grupa będzie prowadzona w oparciu o pracę indywidulaną na tle grupy, wzbogaconą o wymiany emocjonalne i dialog pomiędzy uczestnikami.
Spotkania będą się odbywać w grupie maksymalnie 10 uczestników.