Konsultacja

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem, podczas którego klient lub klienci – w dialogu z psychoterapeutą – określa swój problem. Wspólnie ustalają, jaka forma wsparcia, pomocy jest dla danego klienta najbardziej odpowiednia (krótko- lub długoterminowa psychoterapia indywidualna, grupowa, warsztaty terapeutyczne, konsultacja psychiatryczna, konsultacja psychodietetyczna i inne). Rozmowa ta może również obejmować uzgodnienie warunków dalszej terapii, czyli zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego.
 Maksymalna liczba konsultacji to 4 spotkania.

W przypadku wsparcia dla rodziców oraz psychoterapii dzieci i młodzieży konsultacje polegają na spotkaniu z rodzicami, całą rodziną lub z samym dzieckiem.

powrót do OFERTY


Koszt: 100–150 zł za sesję

Umawianie wizyt

– telefonicznie: Iwona WyrwickaKatarzyna GrabowskaMarta Minkiewicz-Korus, Natalia Żuk-Michałowska,

– mailowo: Natalia Żuk-MichałowskaIwona Wyrwicka,

– poprzez formularz:

Administratorem Twoich danych osobowych będą Centrum Rozwoju Osobowości Katarzyna Grabowska, ul. Sterlinga 16/18 lok. 315, Łódź, tel. 661427439 oraz Natalia Żuk-Michałowska – psychoterapia, ul. Kościelna 4/5, Łódź, tel. 695931505 oraz Psychoterapia Marta Minkiewicz–Korus, al. Kościuszki 3 lok 2, Łódź, tel. 505 072 898. Dane będą przetwarzane w celu zarządzania Twoim zgłoszeniem na wizytę poprzez kalendarz. Dane będą przechowywane w bazie administratora na serwerach MAMMAL Studio – Artur Mieczkowski, ul. Władysława IV 30A, 81-361, Gdynia przez pół roku. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na wizytę poprzez kalendarz elektroniczny. Zapis na wizytę przez kalendarz elektroniczny będzie równoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych.