Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest nastawiona na dokonanie całościowej zmiany w sposobie funkcjonowania albo na usunięcie przykrych objawów.

Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje kilkanaście sesji. Zazwyczaj wspólna praca psychoterapeuty i klienta koncentruje się na konkretnym problemie lub obszarze, sytuacji, których klient doświadcza jako trudnych. Terapia krótkoterminowa może być również wykorzystywana do osiągania konkretnych celów pozytywnych, takich jak rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych.

Psychoterapia długoterminowa nie ma określonego z góry terminu, a jej cele są bardziej wszechstronne niż w terapii krótkoterminowej. Obejmuje ona przyjrzenie się problemom, (mającym swe źródło najczęściej w dzieciństwie) i ich przepracowanie, a zarazem – wypracowanie funkcjonalnych w danym momencie przystosowań. Terapia długoterminowa jest możliwością głębszego poznania siebie, własnych potrzeb, poszerzenia świadomości (myśli, emocji, ciała), a dzięki zastosowaniu twórczych, eksperymentalnych technik Gestalt – również doświadczenia i ćwiczenia nowych zachowań i reakcji emocjonalnych.

Obie formy wsparcia poprzedzone są przynajmniej jedną sesją konsultacji psychologicznej, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.


Psychoterapeutki: Katarzyna GrabowskaMarta Minkiewicz-Korus, Natalia Żuk-MichałowskaIwona Wyrwicka


Koszt: 120-140 zł za sesję

powrót do OFERTY